HOLD

Teckningsinstallation.
Teckning. Objekt. Språk.

 

 

Ledord: Håll, gungfly håll.