Category: Uncategorized

  • Reaching The Known

      Teckning i installerad form på Galleri Box 2014.  Teckning som ett sätt att konkret närma sig andra värden och världar via ett visuellt, konceptuellt och skulpturalt utförande (teckning) och sammanförande (presentation). <> I utställningen möttes bland annat tecknade versioner av cancerbehandlande laserstrålar, månens ytstruktur, linjer använda som perspektivangivelse och linjer som mystiska återkommande detaljer. Utställningen inkluderade även…

  • Monday Art Project – intervju

    Monday Art Project var hos mig på ateljébesök!     Text och foto: Monday Art Project /Olga Krzeszowiec Malmsten   www.mondayartproject.com/cecilia-hultman

  • copy/copy

    Drawings from the exhibition copy/copy 2013, where me and Cape town based artist Matthew Alexander King had our collaborative project together with curator Sally Müller and Heather Jones. (The last corner is the only actual corner, taken from my colleague Matthew Alexander King’s text piece “Notes Towards Making Work”, in the show copy/copy, the rest of them…