THIS TOO SHALL PASS

Associativt ordnat system av stenar, linjer, detaljer från naturen och diverse kontors-relaterat material.

: gravitation, geologi, sökande, samlande, likhet, symbolik och linjära påhitt för att uppfinna enighet.