Reaching The Known

2014,

 

Teckning i installerad form på Galleri Box 2014. 
Teckning som ett sätt att konkret närma sig andra värden och världar via ett visuellt, konceptuellt och skulpturalt utförande (teckning) och sammanförande (presentation).

<>
I utställningen möttes bland annat tecknade versioner av cancerbehandlande laserstrålar, månens ytstruktur, linjer använda som perspektivangivelse och linjer som mystiska återkommande detaljer. Utställningen inkluderade även textverk, där föregående gester och urval till viss del synliggjordes.
<>
Previous postI Haven't Been to Himalaya, and I Can't Reach the Moon Next postThe Longing